Rådgivning och hälsoundersökning för seniorer

 

  Cityläkarna erbjuder rådgivningstjänster för seniorer som stödjer välbefinnande, funktionsförmåga, hälsa och ett självständigt liv

  • Hälsoundersökning samt rådgivning hos sjukskötare

   Du får en egen sjukskötare som gör en noggrann kartläggning av ditt hälsotillstånd och ger handledning i social- och hälsovårdsfrågor
    

  • Laboratorieprovtagning

   Blodbild, lipider, socker, lever- och njurprover
    

  • Uppföljningsbesök vid behov

   Sjukskötaren har hand om dina ärenden och hjälper vid behov till vid konsultation av läkare
    

  • Förfrågningar och tidsbeställning tel: 22 700