Datasäkerhet

Datasäkerhetspolicy

Cityläkarna strävar efter att handla omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas. Hanteringen av personuppgifter bygger på lagstadgade skyldigheter.

Vid Cityläkarna finns ett register över behandling av personuppgifter i enlighet med lagstiftningen om dataskydd.

Cityläkarna är skyldiga att spara personuppgifter utgående från de lagar som gäller för hälso- och sjukvården.

Cityläkarna använder personuppgifter för planering, förvekligande och rapportering av patientens undersökning och vård.

Cityläkarna lämnar ut uppgifter endast med patientens samtycke eller i de fall som lagen fastställer t.ex. till arbetspensionsanstalterna och försäkringsanstalterna, social- och hälsovårdsmyndigheterna och polisen.

Vid Cityläkarna hanteras personuppgifter endast av de anställda som har behörighet att hantera dem i enlighet med sina arbetsuppgifter.

De som hanterar personuppgifter inom hälso-och sjukvården har tystnadsplikt och förbinder sig att inte avslöja sekretessbelagda uppgifter. Sådana uppgifter är till exempel alla personuppgifter.