Första Hjälpen Kurser

Nu kan vi på Cityläkarna erbjuda Första Hjälpen kurser i våra rymliga lokaler.

Kurserna leds av Christa Silvander som är hälsovårdare och utbildad av Röda Korset i Finland inom Första Hjälp samt instruktör inom Svenska HLR-rådet. 

Cityläkarna följer Röda Korsets utbildningsprogram i Första Hjälpen. Utbildningarna är certifierade och granskade och uppfyller kraven för Första Hjälpen färdigheter på arbetsplatser i både arbetarskydds- och räddningslagen.

Första Hjälpen kurserna lämpar sig för arbetsplatsens Första Hjälpen färdigheter men även för tryggandet av säkerheten i hemmet och under fritiden.

Livräddande Första Hjälpen 4 t innehåller:

 • Åtgärder vid nödsituationer
 • Medvetslöshet
 • Livlöshet och återupplivning
 • Hjärtstartare i återupplivningen
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Riklig blödning och chock

Livräddande Första Hjälpen 8 t innehåller:

 • Åtgärder vid nödsituationer
 • Medvetslöshet
 • Livlöshet och återupplivning
 • Hjärtstartare i återupplivningen
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Riklig blödning och chock
 • Sår och brännskador
 • Sjukdomsanfall

Första Hjälpen FHJ 1 16 t innehåller samma som 8t + nedanstående:

 • Stöd- och rörelseorganens skador
 • Andra skador innefattar bl.a. elolyckor, ögonskador mm
 • Förgiftningar
 • Förebyggande av olyckor
 • Hälsofrämjande
 • Psykisk första hjälpen
 • Gruppvisa specialteman

Första Hjälpen FHJ 2 8 t innehåller en fördjupning av FHJ 1 + nedanstående

 • Repetition av livräddande första hjälpen
 • Återupplivning av barn i lekåldern, spädbarn och drunknad person
 • Första stegen i en hjälpsituation
 • Frakturer och ryggradsskador, huvudskador
 • Skador till följd av kyla och hypotermi
 • Sjukdomstillstånd orsakade av värme
 • Psykisk första hjälp
 • Slutövning

 

Alla våra första hjälpen utbildningar ger kompetens som är i kraft i tre (3) år. Observera att för deltagande i FHJ 2 behöver FHJ 1 kortet vara i kraft.

Minimum10 deltagare per utbildningstillfälle. 

Vänligen lämna återbud minst 1 vecka innan bokad tid. Uteblivet eller sent återbud debiteras.

 

Upprätthållande av första hjälpen-beredskap på arbetsplatsen ersätts inom KI. 

Ersättningsgill företagshälsovård grundar sig alltid på avtalet om företagshälsovård, arbetsplatsutredningen och en uppdaterad version av verksamhetsplanen för företagshälsovården. Man kan läsa mer om ersättningar på följande länk 

https://www.kela.fi/web/sv/arbetsgivare-foretagshalsovard-snabbguide 

Vid önskemål om mera information eller skräddarsydda utbildningar går det bra att ta direkt kontakt med veronica@citylakarna.ax .