Arbetsolycksfall

Olycksfall i samband med arbete faktureras på basen av ett försäkringsintyg som patienten har med sig till Cityläkarna. Intyget fås av arbetsgivaren som även skall göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Rutiner för besök vid arbetsolycksfall.
Följande gäller för personer försäkrade hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

  • Anmälan av olycksfallet ska alltid göras av arbetsgivaren. Se blankett Anmälan om olycksfall i arbetet
  • Försäkringsintyg skrivs ut av arbetsgivaren i 3 exemplar. Se blankett Försäkringsintyg. Ett exemplar tas med till  besöket hos Cityläkarna.
  • Cityläkarna kan fakturera försäkringsbolaget direkt.
  • Ifall det vid besöket skrivs ut recept kryssar läkaren i arbetsolycksfall och skriver arbetsgivarens namn på receptet. Apoteket fakturerar kostnaden för mediciner direkt till olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.
     

Ifall andra försäkringsbolag anlitas vänligen kontakta oss på tel. 22 700.