Saija Ström-Karlsson
Saija Ström-Karlsson, psykoterapeut

Utbildning
Specialsjukskötare i psykiatri, Ekenäs sjukvårdsläroanstalt 1994.
Psykoterapeut, Suomen Mielenterveysseura 2009.

Erfarenhet
40 års erfarenhet av arbete inom psykiatrin med vuxna på akutpsykiatrisk avdelning samt öppenvård. Privatpraktiserande psykoterapeut på Cityläkarna sedan 2016.

Specialområden
Familjeterapi, kriser och trauman.

Språk
Svenska (modersmål)
Finska