Nils-Gustaf Eriksson, specialistläkare i psykiatri

Utbildning
Leg. läkare, Aristotelesuniversitetet Thessaloniki 1980.
Företagsläkare, Arbetarskyddsstyrelsen Solna 1982.
Specialistläkare i Psykiatri , Helsingfors Universitet 1987.
Utbildning i klinisk hypnos och psykoterapi, Stockholm 1993.

Erfarenhet
Avdelningsläkare, överläkare, och ledande läkare vid Ålands Vårdförbund under åren 1979-80 och 1984-1994.
Överläkare vid psykiatriska kliniken, Karolinska Sjukhuset 1994-2000.
Medicinskt ansvarig för utbildningsprogrammet Crowd and Crisismanagement, Högskolorna på Åland och i Kalmar, 1998-2015.
Privatpraktiserande läkare vid Cityläkarna och Medimar 2000-

Specialområden
Förutom sedvanlig läkarbedömning, -utredning, -undersökning och behandling även trauma- och krisbehandling, ledarskapshandledning.

Språk
Svenska (modersmål)
Engelska
Grekiska
Finska