Pia Aarnio
Pia Aarnio, psykoterapeut

Utbildning
Socialkurator, Örebro Universitet 1996.
Psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi på högre specialnivå, Östra Finlands Universitet 2012.
Mental Tränare, Högskolan på Åland, 2016.

Erfarenhet
Erfarenhet från arbete som fältare, skolkurator och socialkurator. Arbetat 12 år på ÅHS psykiatriska klinik. Övergick till privat verksamhet som psykoterapeut på Cityläkarna 2016.

Specialområden
KBT-terapi, mental träning/coachning och arbete med kriser/våld.

Språk
Svenska (modersmål)
Engelska