Ansökan om ersättning för företagshälsovård

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för företagshälsovårdskostnader enligt bokföringen per räkenskapsperiod. Ersättning ska sökas inom 6 månader efter räkenskapsperiodens slut. De kostnader som uppges i ansökan måste gå att kontrollera mot arbetsgivarens bokföring. Här kan du läsa mer om arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovård.

Cityläkarna bistår med statistikunderlag till ersättningsansökan.