Elektroniska recept - Patientinformation

Inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården förskrivs recept elektroniskt.

Alla apotek på Åland och i Finland hanterar elektroniska recept.

Som patient kan du gå in på ”Mina Kanta-sidor” (http://www.kanta.fi/sv/) för att kontrollera dina recept.

Så här fungerar elektroniska recept:

  • Läkaren utfärdar och undertecknar receptet elektroniskt
  • Du får en patientanvisning med namn och dosering på dina mediciner
  • Du kan hämta ut medicinerna på vilket apotek som helst
  • Om någon annan hämtar ut din medicin på apoteket måste personen ha din patientanvisning eller ditt FPA-kort med sig
  • Om någon annan hanterar förnyelse av dina mediciner måste ett skriftligt samtycke upprättas
  • Du kan även ge ett skriftligt samtycke till att någon från hemvården/ hemsjukvården eller ditt serviceboende tar hand om dina receptärenden

Fördelar med elektroniska recept:

  • Du får bättre kontroll över din medicinering
  • Du kan själv skicka en begäran om förnyelse via ”Mina Kanta-sidor”, där kan du också följa med hur förnyelsen av receptet framskrider.
  • Om du har gett ditt mobilnummer får du ett textmeddelande när ditt elektroniska recept har förnyats.

Du kan även få ditt recept förnyat på apoteket eller hos hälso- och sjukvården

Du kan använda dina pappersrecept tills du tagit ut allt som är förskrivet.

Den som inte har tillgång till dator kan be om en sammanställning av sina recept från hälso- och sjukvården eller på apoteket.

Ytterligare information finns i broschyrerna ”Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga” och ”Mina Kanta-sidor” som finns på alla apotek och vid Cityläkarna.

Källa: ”Kanta.tjänster för stora och små, gamla och unga.” och ”Mina Kanta-sidor”