Företagshälsovård

Vi arbetar utifrån företagets behov med förebyggande hälsovårdsåtgärder och erbjuder också sjukvårdstjänster.

Ett gott samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården anser vi är betydelsefullt för att få företagshälsovården att fungera optimalt.

För företagets välmående

En välmående arbetsgemenskap är grunden till framgång i alla konjunkturlägen. Investeringar i de anställdas arbetshälsa betalar sig på sikt.

Förebyggande företagshälsovård är verksam när den grundar sig på god kännedom om förhållandena på arbetsplatsen och en gemensamt överenskommen verksamhetsplan. Tidig upptäckt och förebyggande av riskfaktorer som kan hota arbetsförmågan ger  betydande inbesparingar . Vi arbetar i team och kan hjälpa dig med att genomföra de åtgärder som är nödvändiga.

Välkommen att kontakta oss för mer information  eller be om en offert på företagshälsovårdslösningar för ditt företag  på telefon  018 22700 eller e-post info@citylakarna.ax

I den förebyggande företagshälsovården ingår bl.a.

  • Hälsoundersökningar (för lagstadgade,  riskgrupper, riktade, för specifika åldersgrupper).
  • Sjukvårdstjänster med korta väntetider och akuta tider till läkare, sjukskötare och hälsovårdare samma dag
  • Laboratorieprovtagning.
  • Arbetsplatsutredningar
  • Arbetsplatsbesök
  • Utvärdering ar av arbets- och funktionsförmågan
  • Ergonomi bedömningar
  • Information och rådgivning
  • Första hjälpen utbildning
  • Föreläsningar
Företagshälsovård
Kaj Mattsson

VD. Leg.läkare. Företagsläkare

Laila Andersson

 Leg.läkare specialist i allmänmedicin

Ragnar Stolt

Leg.läkare specialist i allmänmedicin

Magnus Nordqvist

Leg. läkare

Katarina Johansson

Företagshälsovårdare

Caroline Öhman

Företagshälsovårdare

Elin Sjöström

Företagshälsovårdare

Johanna Mattsson

Företagshälsovårdare

Lilly Danielsson

Hälsovårdare

Katarina Witting

Företagspsykolog

Johanna Welander

Företagspsykolog

Fysioterapi
Kjell Signell

Företagsfysioterapeut

Ronny Karlsson

Företagsfysioterapeut