Eva Eriksson
Eva Eriksson, specialistläkare i psykiatri

Utbildning
Läkare, medicine licentiat, Helsingfors Universitet 1987.
Specialistläkare i psykiatri, Helsingfors Universitet 1997.
Psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi på högre specialnivå, Östra Finlands Universitet 2012.
Ledarskapsutbildning med inriktning på mentalvårdsarbete, Lapplands Universitet 2016.

Erfarenhet
Läkare inom olika specialiteter, bl.a. intern medicin, hud- och könssjukdomar samt onkologi vid ÅCS, Helsingfors Universitetscentralsjukhus och Södersjukhuset, Stockholm under åren 1987-1992.
Läkare under specialisering i psykiatri vid Borgå Kretssjukhus samt Helsingfors Universitets Centralsjukhus under åren 1993-1996.
Avdelningsläkare, överläkare och klinikchef vid ÅHS psykiatriska klinik under åren 1996-2002 samt 2004-2017.
Sakkunnigläkare vid Folkpensionsanstalten 2002-2004.
Privatpraktiserande läkare vid Cityläkarna 2001-.

Specialområden
Förutom sedvanlig läkarbedömning, -utredning, -undersökning och behandling även psykoterapi (KBT) och behandling med tDCS. Lång erfarenhet av arbetsförmågebedömningar inkl pensionsärenden.

Språk
Svenska (modersmål)
Finska
Engelska