Katarina Witting
Katarina Witting

Utbilding
Filosofie magister, huvudämne biokemi,  Åbo Akademi 2000.
Psykologie magister, Åbo Akademi 2005.
Filosofie doktor Åbo Akademi, Institutionen för Psykologi.
Psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi på högre specialnivå, Itä-Suomen yliopisto, 2012.
Behörighetssgivande utbildning som sakkunnig inom förtagshälsovården, 2018.

Arbetsspråk
Svenska (modersmål)
Engelska

För närmare information se hemsida www.exhale.ax