Behöver du ett intyg?
Vi utfärdar bl.a;

  • körkortsintyg
  • sjöintyg/internationella sjöintyg 
  • friskintyg
  • dykintyg
  • livsmedelsintyg

Välkommen att boka tid på tel. 22 700.